Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 10 "Росинка" Чорноморської міської ради Одеської області


запам'ятати

 

 

 

 

 

Пріоритетні напрямки роботи закладу

 

створення розвивального життєвого простору, найсприятливішого для гармонійного і різнобічного розвитку, системного виховання і навчання дітей в ранній та дошкільний період;
осучаснення та гуманізація педагогічного процесу на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання і навчання,  впровадження нових форм діяльності дошкільного навчального закладу в умовах модернізації дошкільної освіти;
впровадження передових педагогічних ідей, розробок, новітніх технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей малюків в різних видах дитячої діяльності;
формування  життєвої компетентності малюків за освітніми лініями «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини»;
охорона життя і здоров’я дітей, оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я;
оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками;   
корекційно-відновлювальна робота з дітьми з порушення зору;
корекційно-відновлювальна робота з дітьми з особливими освітніми потребами.                     

 

 

Тип закладу: навчально - виховний комплекс

 

Мова навчання: українсько - російська

 

Територія обслуговування за ДНЗ - не закріплена

 

ДНЗ має 12 груп, з них: 5 загальноосвітніх груп, 5 спеціальних груп для дітей з порушенням зору, 2 групи для дітей з особливими освітніми потребами (інклюзивна освіта)